Hướng dẫn

FAQ

  • Đăng nhập game NPlay như thế nào?

    Bạn có thể đăng nhập Nplay qua:  

    tài khoản facebook, tài khoản gamecenter, địa chỉ gmail hoặc google+.

  • Tại sao mời bạn facebook đăng nhập NPlay không nhận được 500k Ncoins?

  • Khi nạp In-app mà không nhận được NCoins?

  • Không thể đăng nhập được vì bạn đã chặn quyền truy cập facebook của Nplay. Hãy vào thiết lập của thiết bị để cài đặt lại

  • Muốn thoát tài khoản NPlay hiện tại