Hướng dẫn

Hướng dẫn chơi Bài Phỏm

1. Giới thiệu

Có thể chơi từ 2 đến 4 người. Nhưng chơi vui nhất là khi có đủ 4 người. Ban đầu mỗi người sẽ có 9 lá bài trên tay trừ người đánh đầu tiên sẽ có 10 lá, những lá bài còn lại sẽ nằm trong nọc để ở giữa bàn.

2. Các thuật ngữ:

- Phỏm: là bộ có từ 3 quân bài trở lên, có thể cùng chất có điểm liên tiếp nhau hoặc khác chất nhưng có cùng số điểm.

- Bài rác: những lá bài không nằm trong phỏm.

- Nọc: sau khi chia bài cho người chơi, các lá bài còn lại được gọi là nọc.

- Cháy: đến khi kết thúc ván, hạ bài không có phỏm gọi là cháy.

- Ù: khi tất cả bài trên tay đều nằm trong phỏm, không có bài rác.

- Ăn bài: ở mỗi lượt đánh cuối, mỗi lần ăn bài của người đánh trước bạn để tạo thành phỏm được gọi là ăn bài.

- Tái lượt: sau khi đã hạ bài, nếu có người ăn bài thì các quân bài đã đánh sẽ được chuyển chỗ nên bạn được đánh thêm lượt nữa.

- Gửi bài: khi đến lượt cuối, nếu bài trên tay có thể kết hợp với bộ (phỏm) của những người đã hạ bài thì có thể gửi lá bài đó vào bộ (phỏm) của họ, lá bài này sẽ không bị tính điểm ở cuối ván.

3. Cách chơi:

- Ván bài được bắt đầu khi người đầu tiên đánh ra 1 lá bài rác trên bài của mình và người kế tiếp có thể ăn lá bài đó nếu trên tay có 2 lá bài (hay nhiều hơn) và những lá bài này hợp với lá bài rác ăn được thành một bộ (phỏm). Khi ăn được thì người ăn không cần hạ những lá hợp với lá ăn được xuống dưới (kiểu trình làng giống như bài Tứ sắc) để tránh những người khác đoán được bài của mình như thế nào cho đến vòng hạ bài cuối cùng. Còn nếu người kế tiếp không ăn được (hoặc không muốn ăn) lá bài rác mà người ngồi trên đánh ra thì phải bốc 1 lá bài ở dưới nọc để kết hợp với bài trên tay của mình và không để cho ai biết mình bốc được lá bài nào để tránh lộ bài, lúc này trên tay họ sẽ có 10 lá và phải đánh đi 1 lá, vòng chơi cứ tiếp tục như vậy với những người tiếp theo.

- Ván bài sẽ kết thúc khi có người tròn bài (ù). Có nghĩa là những lá bài trên tay người này được sắp xếp thành phỏm và không dư lá bài rác nào. Nếu không có ai ù thì ván đánh sẽ kết thúc sau 4 vòng đánh. Ở lượt đánh cuối người chơi phải hạ các phỏm mình có được để cho mọi người biết, gửi các lá bài có thể gửi được, sau đó mới được đánh quân cuối cùng, và giữ lại các lá bài còn lại khác để chờ tính điểm hoặc chờ được tái khi có người ăn cây chốt ở vòng cuối (lượt tái tùy thuộc vào lượt hạ, ai hạ trước sẽ được tái trước).

- Vòng chơi được tính theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

- Mỗi ván đánh được chia thành 4 vòng. Trong mỗi vòng người chơi chỉ được ăn 1 lá (nếu đã ăn của người đánh ra thì không được bốc thêm bài ở nọc nữa và ngược lại).

- Cuối cùng, người nào có tổng điểm của các lá bài rác còn lại trên tay ít nhất sẽ thắng. Các là bài tính theo số nút của nó, J tính 11, Q tính 12 và K tính 13.

4. Luật tính cược:

- Người về nhất được ăn tất cả.

- Nhì đền 1 lần tiền cược.

- Ba đền 2 lần tiền cược.

- Bét đền 3 lần tiền cược.

- Cháy đền 4 lần tiền cược.

- Ù: mỗi người chơi khác sẽ phải đền 5 lần tiền cược.

- Ăn 1 cây được 1X, ăn cây thứ 2 được 2X, ăn cây thứ 3 thì được 3X, ăn bài trong vòng cuối được 4X tiền cược.

- Ù đền (trường hợp khi ăn được 3 lá của 1 người hoặc có người ăn cây chốt cuối cùng khiến mình ù) thì bị đền phải trả tiền thay cho cả làng và được tính bằng mức cược x5 x số người chơi còn lại trong bàn (không tính mình).